Αστικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με μεγάλη επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Αστικής φύσεως ενώ οι συνεργάτες μας βρίσκονται κοντά σας για να σας παρέχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην περιοχή των Κυκλάδων, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Αποζημίωση
Αυτοκινητικές Διαφορές
Γειτονίας Θέματα και Διαφορές
Εμπράγματο
Εργατικό
Μεταναστευτικό
Μισθώσεις και Μισθωτικές Διαφορές
Οικογενειακό (Διαζύγια-Υιοθεσίες-Διατροφές-Επιμέλεια Τέκνων)
Πνευματική ιδιοκτησία
Χρηματικές απαιτήσεις – Διαταγές Πληρωμής
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-Ρύθμιση Οφειλών

Ελληνικά