Διαταγές πληρωμής

Ειδικευόμαστε στη γρήγορη και αποτελεσματική επιστροφή των χρηματικών ποσών που σας  οφείλονται.

Σε συνεργασία με δικαστικούς κλητήρες και χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό, εξωδικαστικών, δικαστηριακών και εκτελεστικών ενεργειών μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε τα χρήματά σας το συντομότερο δυνατό με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Κάποιες από τις ενέργειες μας περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχο ακίνητης και κινητής περιουσίας του εκάστοτε οφειλέτη σας
  • Τηλεφωνήματα και συστημένες επιστολές
  • Έκδοση Διαταγών Πληρωμής
  • Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
  • Πλειστηριασμό ακίνητης και κινητής περιουσίας
  • Καταχώρηση οφειλετών στη λίστα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»
Ελληνικά