Εκτίμηση Ακινήτων – Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

Το γραφείο μας συνεργάζεται άρρηκτα με την εταιρεία Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων Ακινήτων της Μεγάλης Βρετανίας (RoyalInstitutionofCharteredSurveyors – RICS), L.P. ELLINAS.

Οι συνεργάτες μας προσφέρουν εμπεριστατωμένες συμβουλές επί θεμάτων ακίνητης περιουσίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων και υπηρεσιών. Η εξειδίκευσή της συμβουλευτικής ομάδας των εκτιμητών μας καλύπτει τόσο τους τομείς των εμπορικών και των οικιστικών ακινήτων, καθώς και ειδικής χρήσης ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων ψυχαγωγίας και ξενοδοχείων.

Με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία των συνεργαζόμενων εκτιμητών μας, είμαστε σε θέση να αναλαμβάνουμε μελέτες χαρτοφυλακίων και μελέτες αξιοποίησης ακινήτων μικτής χρήσης.

Η σύνταξη των εκθέσεων εκτίμησης που σας παραδίδεται συμπλέει με τα Διεθνή Πρότυπα Εκτιμητικής (I.V.S.) www.ivsc.org και τα Εκτιμητικά Πρότυπα του RICS (RICSValuationStandards) www.rics.org.

Με ακτίνα δράσης όλου του Ελλαδικού χώρου, η συμβουλευτική ομάδα των εκτιμητών μας και οι συνεργάτες μας προσφέρουν αναλυτικά τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Εκτιμήσεις Ακινήτων
  • Εκτιμήσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Πολεοδομικούς Ελέγχους
  • Αυτοψίες εμπειρογνωμοσύνης
  • Έρευνες αγοράς
Ελληνικά