Επίσημες μεταφράσεις

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 

  • Ελληνικά και ξενόγλωσσα πτυχία
  • Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, γάμου, κλπ.
  • Σύμφωνα συμβίωσης
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Βεβαιώσεις σπουδών
  • Δικαιολογητικά για ΑΣΕΠ – Δημόσιο

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  •  Μεταφράσεις συμβάσεων
  • Εταιρικά έγγραφα (καταστατικά, δικαιολητικά)
  • Νομικά έγγραφα (  αγωγές, συμφωνητικά κτλ)
  • Οικονομικά, λογιστικά  φορολογικά έγγραφα (ισολογισμοί, κλπ)
Ελληνικά