Επικοινωνία

Μέσω ταχυδρομείου  για υποθέσεις σε Κυκλάδες-Θεσσαλονίκη-Αθήνα στη διέυθυνση:  dkr-law   Δικηγορικό Γραφείο ΚΟΥΤΟΥΡΟΥΣΙΟΥ   – Παροικία Πάρος, 84400

 για γενικές πληροφορίες, πολεοδομικές άδειες, πιστοποιητικά και εκτιμήσεις

 info@dkr-law.gr

Κυκλάδες  : 22840 27270 – Θεσσαλονίκη : 2310 220172  

 Fax : 22840 27270 

Κιν. 6907 968 002 

 Δευτέρα με Παρασκευή από 09.00 έως και 17.00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ελληνικά