Κτηματολόγιο

KTHMATOΛΟΓΙΟ

Αναλαμβάνουμε για εσάς να συμπληρώσουμε σωστά και να καταθέσουμε την εγγραφή του ακινήτου σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος καθώς και την κατάθεση αγωγής ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Το δικηγορικό μας γραφείο, έχοντας διεκπεραιώσει με επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Κτηματολογίου είναι σε θέση να σας εκπροσωπήσει σε κάθε περίπτωση που αφορά το ακίνητο σας σχετικά με θέματα που αφορούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

Ελληνικά