Μεταναστευτικό

Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το καθεστώς διαμονής σας στην Ελλάδα, για να υποβάλουμε αιτήσεις εκδόσεως αδειών παραμονής και εργασίας  στο όνομά σας ενώ μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την ανανέωση της visas σας καθώς και με αιτήσεις πολιτικού ασύλου.

Οι κανόνες που διέπουν το καθεστώς και τις άδειες διαμονής στην Ελλάδα διαφέρουν για κάθε υποψήφιο και εξαρτώνται από την εθνικότητα του, σε κάθε περίπτωση όμως οι συνηθέστερες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

  • Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα βάσει οικογενειακής άδειας/visa
  • Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα βάσει εργασιακής άδειας/visa
  • Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα βάσει οικονομικής ανεξαρτησίας
  • Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα βάσει επενδύσεων-επιχειρηματικών ενεργειών
  • Πολιτογράφηση

Σε περίπτωση που η αίτησή σας για ανανέωση της υπάρχουσας άδειας διαμονής σας έχει απορριφθεί ή αντιμετωπίζεται διαδικασίες απέλασης οι ειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να σας βοηθήσουν καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της τυχών απορριπτικής αποφάσεως ή αποφάσεως απέλασης που έχει εκδοθεί εναντίον σας, είτε βρίσκεστε σε Ελληνικό έδαφος είτε εκτός αυτού.

Ελληνικά