Πιστοποιητικά και Άδειες ανοικοδομήσεως

Είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε νομικές συμβουλές υψηλού επιπέδου σχετικά για οποιαδήποτε πράξη αφορά ακίνητη περιουσία, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας κατά την απόκτηση ή πώληση ακινήτων, καθώς και να σας παρέχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο συμβολαιογραφικών πράξεων διενεργώντας έλεγχους τίτλων και βεβαιώνοντας ότι το ακίνητο που επιθυμείτε να αγοράσετε είναι ελεύθερο από βάρη, προσημειώσεις, υποθήκες, δουλείες, διεκδικήσεις κτλ. Ταυτόχρονα οι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας ώστε να σας εκδώσουν τις εκάστοτε πολεοδομικές άδειες εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε εργασίες ανοικοδόμησηςεπισκευήςνομιμοποίησης ή ταυτοποιήσεις αυθαίρετων, αναθεώρησης οικοδομικής αδείας, καθώς επίσης να σας εκδώσουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και βεβαιώσεις περί μη αυθαιρεσιών επί του ακίνητου σας.

Ελληνικά