Συμβόλαια

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

 

Η αγορά ακινήτου είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές συναλλαγές που θα συνάψει κάποιος και πρωτού προχωρήσετε στο βήμα αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν μια σειρά από έλεγχοι, που θα σας εξασφαλίσουν ότι η απόφαση αυτή αποτελεί μια σωστή επιλογή.

Αναλαμβάνουμε και παρέχουμε σε εσάς ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών.

Το πακέτο υπηρεσιών μας περιλαμβάνει σε σύνοψη: το νομικό έλεγχο του ακινήτου στο Υποθυκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, για τουλάχισον μια 20 ετία, συνεργασία με το μεσίτη ή πωλητή, σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού καταβολής “καπάρου” προκειμένου να “κλειδώσει” η συμφωνία και να προχωρήσουμε στο στάδιο της προετοιμασίας του οριστικού συμβολαίου, συντονισμό με το Μηχανικό του πωλητή ο οποίος πρέπει να εκδώσει και προσκομίσει μια σειρά εγγράφων, επίβλεψη των εγγράφων που προσκομίζει κατά το νόμο ο πωλητής ο ίδιος, συντονισμός και επίβλεψη του/της Συμβολαιογράφου, σύνταξη του σχεδίου του συμβολαίου με τον/τη Συμβολαιοφράφο και ενημέρωση σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

 

Ελληνικά