Τι αναλαμβάνουμε

Οι Συνεργάτες του γραφείου μας συνεργάζονται στενά για να σας προσφέρουν τα βέλτιστα, κατά την περίπτωσή σας αποτελέσματα, σε υποθέσης που αφορούν αστικά και ποινικά ζητήματα. Για λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΣΤΙΚΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με μεγάλη επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Αστικής φύσεως ενώ οι συνεργάτες μας βρίσκονται κοντά σας για να σας παρέχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην περιοχή των Κυκλάδων, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας  διεκπεραιώνει με μεγάλη επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Αστικής  & Ποινικής φύσεως ενώ οι συνεργάτες μας είναι κοντά σας για να σας παρέχουν                 και υπηρεσίες επισήμων μεταφράσεων.

ΠΟΙΝΙΚΟ

ο γραφείο μας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με μεγάλη επιτυχία πληθώρα υποθέσεων Ποινικής φύσεως ενώ οι συνεργάτες μας βρίσκονται κοντά σας για να σας παρέχουν νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην περιοχή των Κυκλάδων, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Ελληνικά