ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΤΡΟΧΑΙΑ

5 Ιουλίου, 2021

Αυτοκίνητα – Τροχαία

Αυτοκινητικό ατύχημα. Αγωγή αποζημίωσης. Ειδική διαδικασία. Σωματική βλάβη-Σπληνεκτομή. Υπαιτιότητα.
Ελληνικά